0700 166 62
СПЕШЕН
ТЕЛЕФОН

СОТ

Охрана с помощта на технически системи за сигурност е дейност по наблюдение и контрол с технически средства на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали.

„ЛСФК СЕКЮРИТИ“ ООД предоставя 24 - часов контрол на охраняваните обекти, посредством модерно оборудван център за мониторинг и контрол на технически системи за сигурност. В него денонощно се следи състоянието на охраняваните обекти и се координира изпълнението на охранителната и техническа дейност между екипите.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: От € 12 до € 30 /месец на обект /реакция с Автопатрул/