0700 166 62
СПЕШЕН
ТЕЛЕФОН

Услуги

Тук ще намерите пълно и подробно описание на всички услуги, които предлагаме на вашето внимание.

 • Охрана на мероприятия

  Дейността по охрана на мероприятия е комплекс от действия, насочени към обезпечаване, спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер. Сътрудниците ни по охрана са добре подготвени за противодействие на масови правонарушения и престъпления при организиране на масови и специализирани мероприятия - спортни, концертни, изложбени, фестивали, митинги и др.

  ЦЕНА НА УСЛУГАТА: От 60 лв. до 100 лв./Сътрудник по охраната 

 • Охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали

   Охраната на обекти - недвижими имоти, е дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица, пребиваващи в обекта, и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото, находящо се в него, както и по тяхното предотвратяване.

  Охраната  може да включва и извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, мониторен контрол и реакция с мобилни охранителни патрули.
   
 • Охрана на ценни пратки и товари

  Това е дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности по време на транспортирането им, от точка до точка. Транспортирането задължително се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически помощни средства за защита.

  ЦЕНА НА УСЛУГАТА: € 10/час + € 1/км. 

 • Охрана на имуществото на физически или юридически лица
  Охраната на имущество на физически или юридически лица е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта.
  Охраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охраняваните обекти и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, и/или мониторен контрол.

  ЦЕНА НА УСЛУГАТА: 1 500 лв./Сътрудник по охраната