0700 166 62
СПЕШЕН
ТЕЛЕФОН

Услуги

Тук ще намерите пълно и подробно описание на всички услуги, които предлагаме на вашето внимание.

 • Охрана на мероприятия

  Дейността по охрана на мероприятия е комплекс от действия, насочени към обезпечаване, спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви или дейности с краткосрочен характер. Сътрудниците ни по охрана са добре подготвени за противодействие на масови правонарушения и престъпления при организиране на масови и специализирани мероприятия - спортни, концертни, изложбени, фестивали, митинги и др.

  ЦЕНА НА УСЛУГАТА: От 60 лв. до 100 лв./Сътрудник по охраната 

 • Охрана на клубове и дискотеки
   
 • Охрана на ценни пратки и товари

  Това е дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности по време на транспортирането им, от точка до точка. Транспортирането задължително се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически помощни средства за защита.

  ЦЕНА НА УСЛУГАТА: € 10/час + € 1/км. 

 • Охрана на юридически лица и тяхното имущество

  Физическа охрана на юридически лица
  Физическата охрана на юридически лица или както се нарича още - "Патрулно - Постова служба" има за задача да обезпечи сигурността в охранявания периметър с непосредственото участие на сътрудниците по охрана.
  Този тип охрана е необходима за обекти, в които сигурността и защитата на материалните ценности се обезпечава от сътрудници по охраната.

  Физическата охрана решава следните задачи:

  • Извършва контрол на достъпа
  • Проверява превозни средства
  • Патрулира в охраняваната територия
  • Контролира и обслужва системите за аудио и видео наблюдение
  • Обезпечава сигурността и защитата на материалните ценности
  • Взима мерки за отстраняване аварии и пожари
  • Осуетява опитите за неоторизиран достъп
  • Ползвайки охрана от нашата фирма, вие можете да избирате между въоръжени и невъоръжени сътрудници по охраната


  ЦЕНА НА УСЛУГАТА: 1 500 лв./Сътрудник по охраната